The dark numbers, hate crimes in Denmark – Part Two

As promised here’s a followup on my first article about the dark numbers within hate crimes in Denmark.

The numbers presented in the last article clearly shows that there is a huge amount of hate crimes in Denmark that are either not registered as hate crimes, discarded by the police due to lack of evidence or never reported to the police.

The dark numbers, hate crimes in Denmark

In recent years, Danish police have seen an increase in reported hate crimes.

When defining a hate crime, the Danish police divide the definition into 3 categories based on the crime’s motive; motivated by sexual orientation, religiously motivated, and racially motivated. Racially motivated hate crimes include, among other things, motives involving nationality, ethnicity, race, and skin color. In the period between 2015-2018, the number of hate crimes reported to the police and with a racial motive, increased by over 100 percent. (from 104 cases in 2015 to 260 cases in 2018). Individually, the increase in reports may indicate that more people feel confident in reporting hate crimes in Denmark. However, further research paints another picture.

Meet the new board in AEC

We at AEC are proud to present the new board. Please like and follow us on social media or revisit our website for more information about the new board and the upcoming changes in Aec

AEC 2.0

To all AEC members: It is with a heavy heart that we must announce that AEC founder and Chairman, Victor Bennett, will be stepping down as Chairman.

Victor let the AEC board know of his intention to step down some time ago, stating a desire to focus on himself, his family and other projects. He granted the board time to transition, and we thank him for that.

As one of the founders and an active participant in AEC for the past 7 years, Victor has played a vital role in the fight against discrimination, and specifically discrimination against people of African descent. We thank him for his passion and willingness to share his time, energy, and knowledge with so many of us. 7 years is a long time and a bit of rest is well deserved. The new board can only hope to live up to the same level of passion and engagement Victor has shown over the years.

Over the next few days, you will have the opportunity to get to know the new board of AEC. However, for now, we will give everyone some time to hear the news, reflect on the past 7 years under Victor’s leadership and get ready to hear, what Victor himself has dubbed, AEC 2.0.

#CERD34 Ratification / Implementation in Denmark- 2020!

In light of recent events specific to Afrodanes / People of African Descent in Denmark, Afro Empowerment Center Denmark’s working group which consist of volunteer citizens and residents initiated the CERD34 Petition to Parliament which became live 17.08.2020 https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05309&fbclid=IwAR3Jeu4J8uHNodPE-nDKxYRB6r5fQOpWevy2E21yraqeJAOaGJwL9q1IrrY and we are seeking the Danish public interest and support regardless of your ethnic background and political party membership.

Denmark first signed the CERD in 1969, it was first implemented into law in 1971 and since then, several follow-ups have been made as extensions to protect groups which regionally and globally have come into more risk, gradually and others more abrupt. #CERD34 is one of those extensions.

The CERD34 was first issued to Denmark and other member states in 2011, and again in 2015 the issue was followed up on in the Concluding Observations on Denmark, yet no dialog was presented on the ground and very few institutions and organizations took up this issue outside of Afro Empowerment Center Denmark however, due to the recent heightened voices from Afrodanes, various incidents where race has been seen as playing a role in attacks against Afrodanes, the lack of mention in the Danish Hate Crime report and other factors, we believe the public and other organization are finally ready to act. We, therefore, invite every citizen of Denmark who feels deeply that something can and should be done on behalf of Afrodanes human and civil rights within the nation to act.

Please share this petition with your nieghbor, family and friends so we can make sure Denmark remains a democracy equal for all.

If you would like more information on how you can support this petition or even have questions in general, contact us by email at; aec.denmark@gmail.com

Thank you in advance

What is a “Person of African Descent”​ and why are they the “seen/unseen” in Denmark?

Ethnicity is a multidimensional concept. It is neither simple nor consistent. It comprises one or more of the following: shared origins or social background; shared culture or traditions that are distinctive and maintained between generations and lead to a sense of identity and group; and a common language or religious tradition.

https://www.linkedin.com/pulse/what-person-african-descent-why-seenunseen-denmark-akilah-foote/?fbclid=IwAR2etvCLAnRi8xNOeuQ4SS8HpX_FJHfadTbQ1ckBpHagCcET00zZtHVqynE

Mediegruppen for Somaliere i DK

“Vi vil blive klogere på, hvad organisations formål er og borgerforslaget Ratificér CERD34 som specifikt omhandler, racediskriminering af mennesker af afrikansk afstamning samt råd om bekæmpelse. Følg godt med. “

Afro Empowerment Center Denmark board members sit in with the Somali Media Group in Denmark to speak about our petition to Parliament, the UN CERD34, and what it is to be a person of African Descent, bringing perspective and context into the ongoing attacks people of Somali background have endured being the largest group of People of African Descent in Denmark.

Welcome to Afro Empowerment Center Denmark

Welcome to  Afro Empowerment Center Denmark (AEC). AEC is a member organization of the European Network of People of African Descent.  We believe all human beings have the right to live free from fear, hostility and discrimination which is why our organization fights to bring awareness to the society about People of African Descent’s human rights here in Denmark. We support the building of a confident and strong Afrodane and African Diaspora community here in Denmark and we have many methods and initiatives which we believe will help us reach that goal. AEC receives no funds from any governmental wing regarding any of our initiatives and is primarily funded by its members.

12541085_1036342413053236_1724451079941096863_n Please join our struggle!

PRESSMEDDELSELSE- AFRO EMPOWERMENT CENTER (AEC) I KAMPEN MOD DISKRIMINATION I DANMARK

PRESSMEDDELSELSE  – AFRO EMPOWERMENT CENTER (AEC) I KAMPEN MOD DISKRIMINATION I DANMARK

Hos AEC anerkender vi, at ikke alle mennesker af afrikanske afstamning (PAD) eller PAD allierede deler de samme synspunkter, og/eller tilgang til kampen mod racediskrimination i  Danmark.

Vi bifalder og bakker op om indsatserne, fra vores kolleger i kampen, men det er AECs  tilgang, at man skal uddanne offentligheden om de menneskerettighedsaftaler som Danmark  er en del af og bringe diskussionen om eliminering af racediskrimination, på gulvet hos  Folketinget. Vi byder alle, PAD’er og PAD-allierede velkommen, der ønsker at arbejde med  elimineringen af racediskrimination i Danmark.

Afro Empowerment Center (AEC) blev oprettet I 2013, fordi stifterne blev inspireret af en sag  I Malmö. Sagen omhandlede en afrikansk mand som blev overfaldet af en gruppe  mellemøstlige mænd foran sin etårig søn. Selvom gerningsmændene kaldt offeret for n-ordet  mens de angreb ham, nægtede politiet at registrere sagen som en hadforbrydelse. På grund  af hjælp fra lokale aktivister, ændrede politiet mening og omregistrerede sagen som en  hadforbrydelse. Den ene af disse aktivister, var den daværende vice-chair af European  Network Against Racism Europe, som var i samarbejde med flere sorte organisationer på  tværs af Europa. Dette netværk af sorte organisationer hed, European Network for People of  African Descent (ENPAD).

AEC blev oprettet og tilmeldte sig til ENPAD, hvor de har indsamlet viden og repræsenteret  PADs i Danmark, de sidste 7 år.

I de 7 år, har AEC også holdt fredelige demonstrationer, forhøjet den offentlig debat om  PADs i Danmark og planlagt arrangementer hvor PADs selv kunne dele deres oplevelser og  synspunkter. AEC var med til at få fjernet racistisk indhold hos Djurs Sommerland,  producerede den første survey af PADs i dansk historie og deltaget i FN og EU møder, hvor  de forklarede tilstanden af PADs I Danmark. AEC har været med til at udpege og uddanne  bl.a. anti-diskriminations organisationer om hvordan deres sprogbrug, udtalelser og/eller  aktiviteter ekskluderede den PAD oplevelse. AEC har forsøgt at udpege, at al diskrimination  ikke er det samme, da PADs ikke kun oplever diskrimination fra etniske danskere men også  fra andre grupperinger. Ovennævnte blev til, takket være passionerede frivillige, der  ønskede at forbedre livet for PADs og med disse 7 års erfaring, er AEC den ældste anti black diskrimination organisation i Danmark.

AECs tilgang til kampen mod anti-black diskrimination

I 2013, begyndte AEC at diskutere begrebet “Personer af Afrikanske Afstamning” samt:

– ICERD: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  Discrimination. Racediskriminationskonventionen som Danmark underskrev i 1971  – CERD: Committee on the elimination of racial discrimination. En komite bestående af  18 medlemmer, som tilser implementering af racediskriminationskonventionen i de  enkelte lande, samt udarbejder en rapport “konkluderende observation” til  regeringerne.

Afro Empowerment Center Denmark  https://www.aec-denmark.dk

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05309 https://www.facebook.com/AEC.CPH/

Pressemeddelelse 2

– CERD34: en FN-resolution, fra 2011, med en række anbefalinger til hvordan man  bekæmper og forhindre racisme, rettet mod alle mennesker af afrikansk afstamning.

Dengang oplevede vi, at mange af de individer eller organisationer vi talte med enten:

– ikke kendte nok til begrebet, PADs

– ikke forstod at specifikke minoritetsgrupper oplever diskrimination på forskellige  måder,

– ikke kendte til de menneskerettigheds aftaler som Danmark har underskrevet (og  som derfor en del af Danske lov, nemlig ICERD),

– ikke kendte til den kritik Danmark har fået, vedrørende dens manglende  implementering af de menneskerettigheds aftaler de har skrevet under.

Selvom der har været lidt bedring i de 7 år, er der stadigvæk plads til fremskridt og  vidensdeling. Derfor blev det et af AEC’s mål at informere offentligheden om ICERD, CERD,  CERD34, ECRTI, samt relevante begreber når man vil diskutere anti-black diskrimination.

I de 7 år har AEC også set for lidt fremgang, i forhold til PADs rettigheder og levevilkår I  Danmark, på trods af kritik fra FN og EU. PADs har svært ved at se sig selv i diskriminations  undersøgelser, samt anti-diskriminations programmer og tiltag. Emner der er specifikke til  det danske PAD samfund, såsom diskrimination mod folk af mørk hudfarve på  arbejdsmarkedet, i skoler og i bylivet, er manglende fra den daglig diskussion, i medier og i  Folketinget.

AEC mener, at hvis Danmark overholdt deres løfter til FN og EU om at kæmpe mod  racediskrimination, så vil PADs blive bedre stillet end de er i dag. Derfor, da Danmark gjorde  det muligt for borgere at komme med forslag til lovgivning og/eller samfundsændringer, så  AEC en mulighed og en ny vej, til at bede Danmark om at forholde sig til PAD rettigheder og  vilkår.

AECs Borgerforslag

Der er på nuværende tidspunkt ingen statistikker over antallet af mennesker, som  identificerer sig som person af afrikansk herkomst. Denne gruppe inkluderer bl.a.  multietniske personer hvoraf den ene forældre er dansk og den anden af afrikansk eller afro amerikansk afstamning, personer med afrikansk afstamning, der er kommet til Danmark via  adoption samt tilflyttere og flygtninge med afrikansk eller afro-amerikansk afstamning. Oftest  er det denne gruppe, der oplever mest racisme.

Set i lyset af de seneste års hændelser, samt debatter, i Danmark tegnes der et billede, hvor  mennesker af afrikansk afstamning bliver omtalt og talt til på en nedladende og  diskriminerende facon, som ofte bærer præg af racisme eller manglende forståelse og  indsigt.

Borgerforslaget “Ratificér CERD34 – Bekæmp racisme nu”1 adresserer netop dette problem i  det danske samfund.

1 https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05309

Pressemeddelelse 3

Eksempler

Den seneste rapport fra Institut for menneskerettigheder Danmark oplyser, at der i “2018 var  registreret 449 sager om hadforbrydelse. Af disse var 260 registreret som race motiverede  hadforbrydelser.2

Offerundersøgelserne 2005-2018 fra Justitsministeriet viser, at 8% af de adspurgte voldsofre  mente, at volden var race motiveret. Det omregner ministeriet til mellem 4.000 og 5.400  personer i alderen mellem 16 og 74, som årligt oplever race motiveret vold.  Dette giver en klar indikation af, at problemet med racisme er langt større i Danmark end  politikerne vil indrømme og viser, hvor vigtigt det er, at Danmark ratificerer og tiltræder  CERD34.3

Forskning fra september 2019, af ph.d. Mette Dahl fra Institut for statskundskab på  Københavns Universitet, viste at ”diskrimination mod minoriteter er vedholdende og udbredt”  og at ”minoriteter har få værktøjer tilgængelig til at minimere” den udbredt diskrimination. Når  rapporten bliver omtalt i medierne og af politikker, udpeger den ene del af undersøgelsens  chokerende resultater, at minoritetskvinder med tørklæde skal sende 60% flere ansøgninger  end etniske danske kvinder for at blive indkaldt til samtale. Men rapporten fandt også at  minoritetskvinder uden tørklæde skal sende 18% flere ansøgninger. Selvom rapporten gør  det klart at diskrimination på arbejdsmarkedet er eksisterende, mener AEC ikke at rapporten  oplyser hvorvidt PAD kvinder oplever diskrimination på arbejdsmarkedet, da PAD kvinder  hører til begge test grupper og kan opleve diskrimination fra andre minoritetsgrupper.4

Det er velkendt at personer med mørk hudfarve som bor længere væk fra ækvator, typisk  lider af lavt D-vitamin. Vitamin D mangel kan føre til mange sundhedsproblemer i bl.a.  graviditeten og med immunforsvaret. Andre lande såsom USA og Storbritannien har indført  tiltag, for at bekæmpe denne problemstilling.5 I Danmark, er der ingen undersøgelser eller  forskning foretaget, om Vitamin-D mangel blandt PADs. Den eneste forskning der er blevet  lavet på minoritetskvinder, var hos DTU, hvor det blev undersøgt hvorvidt man kunne  bekæmpe vitamin D mangel, ved at berige bestemte madvarer med vitaminet.  Undersøgelsen valgte kun, at bruge kvinder fra Pakistan. Dette er på trods af, at mange  personer af afrikanske herkomst har oplyst (til AEC), at der går lang tid med klager om  træthed og uforklarlige smerter i kroppen, før en læge drøfter deres Vitamin-D indtag med  dem.6

Ved at ratificere CERD34 ind i dansk lovgivning, samt foretage de nødvendige handlinger  foreslået i CERD34, viser den danske regering at Danmark anerkender denne gruppe som  ligeværdige medmennesker.

2

https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/landsdaekkende/statistikker/hadforbrydelser/hadforbrydelser-2018.pdf?la=da&hash=608C590CA79DD70E2054F7C00DDF9AF5778229C6

3 https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/offerrapport_2005-2018.pdf

4

https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/malte_dahl_forskning.pdf

5

See Nice Guidelines used in UK – https://www.nice.org.uk/guidance/ph56

6

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B5C19EEC6-FBFB-4DFF-BAA4-6F53D1F3C9BE%7D

Pressemeddelelse 4

Der er ikke noget ønske om at ændre Danmark og danske værdier. Blot et ønske fra vores  side om at være anerkendt, inkluderet og repræsenteret i Danmarks statistikker,  undersøgelser, forskning, mv.

Hvis du vil drøfte ovennævnte med AEC, er du velkommen til at kontakte os via e-mail:  kontakt.aec.dk@gmail.com

DIHR Afrodansker report 2017

Afro-danskere oplever diskrimination i hverdagens Danmark

Please read the first report on Afro-dansker in Denmarks history. There has never been a focus on People of African Descent in Denmark as a group and still very little is any has been done regarding the institutional bodies to address the particular for of racism People of African Descent face. Although AEC feels this report is lacking on all levels, we are happy to see a beginning within our institutions and land of a discussion which is badly needed. Please read the Afro-dansker report and read our follow up analysis right after.

Afro-dansker report:  https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/afrodanskere_web.pdf 

AEC Summary Analysis:  http://www.aec-cph.dk/SADR.pdf