PRESSMEDDELSELSE- AFRO EMPOWERMENT CENTER (AEC) I KAMPEN MOD DISKRIMINATION I DANMARK

PRESSMEDDELSELSE  – AFRO EMPOWERMENT CENTER (AEC) I KAMPEN MOD DISKRIMINATION I DANMARK

Hos AEC anerkender vi, at ikke alle mennesker af afrikanske afstamning (PAD) eller PAD allierede deler de samme synspunkter, og/eller tilgang til kampen mod racediskrimination i  Danmark.

Vi bifalder og bakker op om indsatserne, fra vores kolleger i kampen, men det er AECs  tilgang, at man skal uddanne offentligheden om de menneskerettighedsaftaler som Danmark  er en del af og bringe diskussionen om eliminering af racediskrimination, på gulvet hos  Folketinget. Vi byder alle, PAD’er og PAD-allierede velkommen, der ønsker at arbejde med  elimineringen af racediskrimination i Danmark.

Afro Empowerment Center (AEC) blev oprettet I 2013, fordi stifterne blev inspireret af en sag  I Malmö. Sagen omhandlede en afrikansk mand som blev overfaldet af en gruppe  mellemøstlige mænd foran sin etårig søn. Selvom gerningsmændene kaldt offeret for n-ordet  mens de angreb ham, nægtede politiet at registrere sagen som en hadforbrydelse. På grund  af hjælp fra lokale aktivister, ændrede politiet mening og omregistrerede sagen som en  hadforbrydelse. Den ene af disse aktivister, var den daværende vice-chair af European  Network Against Racism Europe, som var i samarbejde med flere sorte organisationer på  tværs af Europa. Dette netværk af sorte organisationer hed, European Network for People of  African Descent (ENPAD).

AEC blev oprettet og tilmeldte sig til ENPAD, hvor de har indsamlet viden og repræsenteret  PADs i Danmark, de sidste 7 år.

I de 7 år, har AEC også holdt fredelige demonstrationer, forhøjet den offentlig debat om  PADs i Danmark og planlagt arrangementer hvor PADs selv kunne dele deres oplevelser og  synspunkter. AEC var med til at få fjernet racistisk indhold hos Djurs Sommerland,  producerede den første survey af PADs i dansk historie og deltaget i FN og EU møder, hvor  de forklarede tilstanden af PADs I Danmark. AEC har været med til at udpege og uddanne  bl.a. anti-diskriminations organisationer om hvordan deres sprogbrug, udtalelser og/eller  aktiviteter ekskluderede den PAD oplevelse. AEC har forsøgt at udpege, at al diskrimination  ikke er det samme, da PADs ikke kun oplever diskrimination fra etniske danskere men også  fra andre grupperinger. Ovennævnte blev til, takket være passionerede frivillige, der  ønskede at forbedre livet for PADs og med disse 7 års erfaring, er AEC den ældste anti black diskrimination organisation i Danmark.

AECs tilgang til kampen mod anti-black diskrimination

I 2013, begyndte AEC at diskutere begrebet “Personer af Afrikanske Afstamning” samt:

– ICERD: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  Discrimination. Racediskriminationskonventionen som Danmark underskrev i 1971  – CERD: Committee on the elimination of racial discrimination. En komite bestående af  18 medlemmer, som tilser implementering af racediskriminationskonventionen i de  enkelte lande, samt udarbejder en rapport “konkluderende observation” til  regeringerne.

Afro Empowerment Center Denmark  https://www.aec-denmark.dk

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05309 https://www.facebook.com/AEC.CPH/

Pressemeddelelse 2

– CERD34: en FN-resolution, fra 2011, med en række anbefalinger til hvordan man  bekæmper og forhindre racisme, rettet mod alle mennesker af afrikansk afstamning.

Dengang oplevede vi, at mange af de individer eller organisationer vi talte med enten:

– ikke kendte nok til begrebet, PADs

– ikke forstod at specifikke minoritetsgrupper oplever diskrimination på forskellige  måder,

– ikke kendte til de menneskerettigheds aftaler som Danmark har underskrevet (og  som derfor en del af Danske lov, nemlig ICERD),

– ikke kendte til den kritik Danmark har fået, vedrørende dens manglende  implementering af de menneskerettigheds aftaler de har skrevet under.

Selvom der har været lidt bedring i de 7 år, er der stadigvæk plads til fremskridt og  vidensdeling. Derfor blev det et af AEC’s mål at informere offentligheden om ICERD, CERD,  CERD34, ECRTI, samt relevante begreber når man vil diskutere anti-black diskrimination.

I de 7 år har AEC også set for lidt fremgang, i forhold til PADs rettigheder og levevilkår I  Danmark, på trods af kritik fra FN og EU. PADs har svært ved at se sig selv i diskriminations  undersøgelser, samt anti-diskriminations programmer og tiltag. Emner der er specifikke til  det danske PAD samfund, såsom diskrimination mod folk af mørk hudfarve på  arbejdsmarkedet, i skoler og i bylivet, er manglende fra den daglig diskussion, i medier og i  Folketinget.

AEC mener, at hvis Danmark overholdt deres løfter til FN og EU om at kæmpe mod  racediskrimination, så vil PADs blive bedre stillet end de er i dag. Derfor, da Danmark gjorde  det muligt for borgere at komme med forslag til lovgivning og/eller samfundsændringer, så  AEC en mulighed og en ny vej, til at bede Danmark om at forholde sig til PAD rettigheder og  vilkår.

AECs Borgerforslag

Der er på nuværende tidspunkt ingen statistikker over antallet af mennesker, som  identificerer sig som person af afrikansk herkomst. Denne gruppe inkluderer bl.a.  multietniske personer hvoraf den ene forældre er dansk og den anden af afrikansk eller afro amerikansk afstamning, personer med afrikansk afstamning, der er kommet til Danmark via  adoption samt tilflyttere og flygtninge med afrikansk eller afro-amerikansk afstamning. Oftest  er det denne gruppe, der oplever mest racisme.

Set i lyset af de seneste års hændelser, samt debatter, i Danmark tegnes der et billede, hvor  mennesker af afrikansk afstamning bliver omtalt og talt til på en nedladende og  diskriminerende facon, som ofte bærer præg af racisme eller manglende forståelse og  indsigt.

Borgerforslaget “Ratificér CERD34 – Bekæmp racisme nu”1 adresserer netop dette problem i  det danske samfund.

1 https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05309

Pressemeddelelse 3

Eksempler

Den seneste rapport fra Institut for menneskerettigheder Danmark oplyser, at der i “2018 var  registreret 449 sager om hadforbrydelse. Af disse var 260 registreret som race motiverede  hadforbrydelser.2

Offerundersøgelserne 2005-2018 fra Justitsministeriet viser, at 8% af de adspurgte voldsofre  mente, at volden var race motiveret. Det omregner ministeriet til mellem 4.000 og 5.400  personer i alderen mellem 16 og 74, som årligt oplever race motiveret vold.  Dette giver en klar indikation af, at problemet med racisme er langt større i Danmark end  politikerne vil indrømme og viser, hvor vigtigt det er, at Danmark ratificerer og tiltræder  CERD34.3

Forskning fra september 2019, af ph.d. Mette Dahl fra Institut for statskundskab på  Københavns Universitet, viste at ”diskrimination mod minoriteter er vedholdende og udbredt”  og at ”minoriteter har få værktøjer tilgængelig til at minimere” den udbredt diskrimination. Når  rapporten bliver omtalt i medierne og af politikker, udpeger den ene del af undersøgelsens  chokerende resultater, at minoritetskvinder med tørklæde skal sende 60% flere ansøgninger  end etniske danske kvinder for at blive indkaldt til samtale. Men rapporten fandt også at  minoritetskvinder uden tørklæde skal sende 18% flere ansøgninger. Selvom rapporten gør  det klart at diskrimination på arbejdsmarkedet er eksisterende, mener AEC ikke at rapporten  oplyser hvorvidt PAD kvinder oplever diskrimination på arbejdsmarkedet, da PAD kvinder  hører til begge test grupper og kan opleve diskrimination fra andre minoritetsgrupper.4

Det er velkendt at personer med mørk hudfarve som bor længere væk fra ækvator, typisk  lider af lavt D-vitamin. Vitamin D mangel kan føre til mange sundhedsproblemer i bl.a.  graviditeten og med immunforsvaret. Andre lande såsom USA og Storbritannien har indført  tiltag, for at bekæmpe denne problemstilling.5 I Danmark, er der ingen undersøgelser eller  forskning foretaget, om Vitamin-D mangel blandt PADs. Den eneste forskning der er blevet  lavet på minoritetskvinder, var hos DTU, hvor det blev undersøgt hvorvidt man kunne  bekæmpe vitamin D mangel, ved at berige bestemte madvarer med vitaminet.  Undersøgelsen valgte kun, at bruge kvinder fra Pakistan. Dette er på trods af, at mange  personer af afrikanske herkomst har oplyst (til AEC), at der går lang tid med klager om  træthed og uforklarlige smerter i kroppen, før en læge drøfter deres Vitamin-D indtag med  dem.6

Ved at ratificere CERD34 ind i dansk lovgivning, samt foretage de nødvendige handlinger  foreslået i CERD34, viser den danske regering at Danmark anerkender denne gruppe som  ligeværdige medmennesker.

2

https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/landsdaekkende/statistikker/hadforbrydelser/hadforbrydelser-2018.pdf?la=da&hash=608C590CA79DD70E2054F7C00DDF9AF5778229C6

3 https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/offerrapport_2005-2018.pdf

4

https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/malte_dahl_forskning.pdf

5

See Nice Guidelines used in UK – https://www.nice.org.uk/guidance/ph56

6

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B5C19EEC6-FBFB-4DFF-BAA4-6F53D1F3C9BE%7D

Pressemeddelelse 4

Der er ikke noget ønske om at ændre Danmark og danske værdier. Blot et ønske fra vores  side om at være anerkendt, inkluderet og repræsenteret i Danmarks statistikker,  undersøgelser, forskning, mv.

Hvis du vil drøfte ovennævnte med AEC, er du velkommen til at kontakte os via e-mail:  kontakt.aec.dk@gmail.com