AEC Print Membership Agreement!

Regler for medlemskab af African Empowerment Center (AEC) Denmark

This document must be signed and returned to an AEC board member.

 

 1. Alle medlemmer skal som minimum være myndige.
 2. Som medlem er man forpligtet til at være ajour om alle de projekter man arbejder med.
 3. Medlemmer har tavshedspligt omkring projekter de deltager i AEC.
 4. Medlemmer er ansvarlig for at at personoplysninger er ajourført og opdaterede.
 5. Alle medlemmer (ikke bestyrelsesmedlemmer) skal holde sig ajour med, hvad der rør sig i AEC.
 6. Alle medlemmer er forpligtet til at overholde alle former for deadlines.
 7. Medlemmer er forpligtet til at betale kontingent til tiden.
 8. Pris for medlemskab er 200 kr. pr kvartal. Studenter 150 kr.
 9. Alt officiel korrespondance via AEC skal ske med samtykke fra bestyrelsen.
 10. Medlemmer skal udfylde tilmeldelsesblanket samt underskrive AEC’s regler.
 11. Ved udmeldelse refunderes indbetalt medlemskab ikke.
 12. Ingen bør drøfte indholdet af møderne eller specifikke projekter med udenforstående uden bestyrelsens samtykke.

 

Ved underskrivelse af dette dokument, forventes at du har læst og imødekommer dokumentet AEC regler og struktur.

English version

Rules for membership of the African Empowerment Center (AEC) Denmark

 1. All members must at least be of age.
 2. As a member, you are bound to be up to date on all the projects you are working with.
 3. Members (not board members) are sworn to secrecy about ongoing projects they participate in AEC which are not published to the public.
 4. Members are responsible for the personal data are revised and updated.
 5. All members must keep abreast of what is happening in AEC.
 6. All members are required to comply with all kinds of deadlines.
 7. Members are required to pay the contribution on time.
 8. Price of membership is 100 kr. Per quarter. Students 50% rebate.
 9. All official correspondence via AEC must be done with the consent of the Board.
 10. Members must complete the registration form and check that you agree and/or print out and sign AEC’s rules.
 11. When resigning paid membership is not refundable.
 12. No one should discuss the content of meetings or specific projects with outsiders without the board’s consent.

  By joining and becoming a member of Afro Empowerment Center Denmark, it is expected that you have read and agree to meet the standards outlined in AEC rules and structure.

If you cannot use the online member registration form then you may sign this document, send in via post or hand deliver to an AEC Board member.

 

Name:___________________________________________

Date:____________________________________________

Signature:________________________________________