PRESSMEDDELSELSE- AFRO EMPOWERMENT CENTER (AEC) I KAMPEN MOD DISKRIMINATION I DANMARK

PRESSMEDDELSELSE  – AFRO EMPOWERMENT CENTER (AEC) I KAMPEN MOD DISKRIMINATION I DANMARK

Hos AEC anerkender vi, at ikke alle mennesker af afrikanske afstamning (PAD) eller PAD allierede deler de samme synspunkter, og/eller tilgang til kampen mod racediskrimination i  Danmark.

Vi bifalder og bakker op om indsatserne, fra vores kolleger i kampen, men det er AECs  tilgang, at man skal uddanne offentligheden om de menneskerettighedsaftaler som Danmark  er en del af og bringe diskussionen om eliminering af racediskrimination, på gulvet hos  Folketinget. Vi byder alle, PAD’er og PAD-allierede velkommen, der ønsker at arbejde med  elimineringen af racediskrimination i Danmark.

Afro Empowerment Center (AEC) blev oprettet I 2013, fordi stifterne blev inspireret af en sag  I Malmö. Sagen omhandlede en afrikansk mand som blev overfaldet af en gruppe  mellemøstlige mænd foran sin etårig søn. Selvom gerningsmændene kaldt offeret for n-ordet  mens de angreb ham, nægtede politiet at registrere sagen som en hadforbrydelse. På grund  af hjælp fra lokale aktivister, ændrede politiet mening og omregistrerede sagen som en  hadforbrydelse. Den ene af disse aktivister, var den daværende vice-chair af European  Network Against Racism Europe, som var i samarbejde med flere sorte organisationer på  tværs af Europa. Dette netværk af sorte organisationer hed, European Network for People of  African Descent (ENPAD).

AEC blev oprettet og tilmeldte sig til ENPAD, hvor de har indsamlet viden og repræsenteret  PADs i Danmark, de sidste 7 år.

I de 7 år, har AEC også holdt fredelige demonstrationer, forhøjet den offentlig debat om  PADs i Danmark og planlagt arrangementer hvor PADs selv kunne dele deres oplevelser og  synspunkter. AEC var med til at få fjernet racistisk indhold hos Djurs Sommerland,  producerede den første survey af PADs i dansk historie og deltaget i FN og EU møder, hvor  de forklarede tilstanden af PADs I Danmark. AEC har været med til at udpege og uddanne  bl.a. anti-diskriminations organisationer om hvordan deres sprogbrug, udtalelser og/eller  aktiviteter ekskluderede den PAD oplevelse. AEC har forsøgt at udpege, at al diskrimination  ikke er det samme, da PADs ikke kun oplever diskrimination fra etniske danskere men også  fra andre grupperinger. Ovennævnte blev til, takket være passionerede frivillige, der  ønskede at forbedre livet for PADs og med disse 7 års erfaring, er AEC den ældste anti black diskrimination organisation i Danmark.

AECs tilgang til kampen mod anti-black diskrimination

I 2013, begyndte AEC at diskutere begrebet “Personer af Afrikanske Afstamning” samt:

– ICERD: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  Discrimination. Racediskriminationskonventionen som Danmark underskrev i 1971  – CERD: Committee on the elimination of racial discrimination. En komite bestående af  18 medlemmer, som tilser implementering af racediskriminationskonventionen i de  enkelte lande, samt udarbejder en rapport “konkluderende observation” til  regeringerne.

Afro Empowerment Center Denmark  https://www.aec-denmark.dk

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05309 https://www.facebook.com/AEC.CPH/

Pressemeddelelse 2

– CERD34: en FN-resolution, fra 2011, med en række anbefalinger til hvordan man  bekæmper og forhindre racisme, rettet mod alle mennesker af afrikansk afstamning.

Dengang oplevede vi, at mange af de individer eller organisationer vi talte med enten:

– ikke kendte nok til begrebet, PADs

– ikke forstod at specifikke minoritetsgrupper oplever diskrimination på forskellige  måder,

– ikke kendte til de menneskerettigheds aftaler som Danmark har underskrevet (og  som derfor en del af Danske lov, nemlig ICERD),

– ikke kendte til den kritik Danmark har fået, vedrørende dens manglende  implementering af de menneskerettigheds aftaler de har skrevet under.

Selvom der har været lidt bedring i de 7 år, er der stadigvæk plads til fremskridt og  vidensdeling. Derfor blev det et af AEC’s mål at informere offentligheden om ICERD, CERD,  CERD34, ECRTI, samt relevante begreber når man vil diskutere anti-black diskrimination.

I de 7 år har AEC også set for lidt fremgang, i forhold til PADs rettigheder og levevilkår I  Danmark, på trods af kritik fra FN og EU. PADs har svært ved at se sig selv i diskriminations  undersøgelser, samt anti-diskriminations programmer og tiltag. Emner der er specifikke til  det danske PAD samfund, såsom diskrimination mod folk af mørk hudfarve på  arbejdsmarkedet, i skoler og i bylivet, er manglende fra den daglig diskussion, i medier og i  Folketinget.

AEC mener, at hvis Danmark overholdt deres løfter til FN og EU om at kæmpe mod  racediskrimination, så vil PADs blive bedre stillet end de er i dag. Derfor, da Danmark gjorde  det muligt for borgere at komme med forslag til lovgivning og/eller samfundsændringer, så  AEC en mulighed og en ny vej, til at bede Danmark om at forholde sig til PAD rettigheder og  vilkår.

AECs Borgerforslag

Der er på nuværende tidspunkt ingen statistikker over antallet af mennesker, som  identificerer sig som person af afrikansk herkomst. Denne gruppe inkluderer bl.a.  multietniske personer hvoraf den ene forældre er dansk og den anden af afrikansk eller afro amerikansk afstamning, personer med afrikansk afstamning, der er kommet til Danmark via  adoption samt tilflyttere og flygtninge med afrikansk eller afro-amerikansk afstamning. Oftest  er det denne gruppe, der oplever mest racisme.

Set i lyset af de seneste års hændelser, samt debatter, i Danmark tegnes der et billede, hvor  mennesker af afrikansk afstamning bliver omtalt og talt til på en nedladende og  diskriminerende facon, som ofte bærer præg af racisme eller manglende forståelse og  indsigt.

Borgerforslaget “Ratificér CERD34 – Bekæmp racisme nu”1 adresserer netop dette problem i  det danske samfund.

1 https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05309

Pressemeddelelse 3

Eksempler

Den seneste rapport fra Institut for menneskerettigheder Danmark oplyser, at der i “2018 var  registreret 449 sager om hadforbrydelse. Af disse var 260 registreret som race motiverede  hadforbrydelser.2

Offerundersøgelserne 2005-2018 fra Justitsministeriet viser, at 8% af de adspurgte voldsofre  mente, at volden var race motiveret. Det omregner ministeriet til mellem 4.000 og 5.400  personer i alderen mellem 16 og 74, som årligt oplever race motiveret vold.  Dette giver en klar indikation af, at problemet med racisme er langt større i Danmark end  politikerne vil indrømme og viser, hvor vigtigt det er, at Danmark ratificerer og tiltræder  CERD34.3

Forskning fra september 2019, af ph.d. Mette Dahl fra Institut for statskundskab på  Københavns Universitet, viste at ”diskrimination mod minoriteter er vedholdende og udbredt”  og at ”minoriteter har få værktøjer tilgængelig til at minimere” den udbredt diskrimination. Når  rapporten bliver omtalt i medierne og af politikker, udpeger den ene del af undersøgelsens  chokerende resultater, at minoritetskvinder med tørklæde skal sende 60% flere ansøgninger  end etniske danske kvinder for at blive indkaldt til samtale. Men rapporten fandt også at  minoritetskvinder uden tørklæde skal sende 18% flere ansøgninger. Selvom rapporten gør  det klart at diskrimination på arbejdsmarkedet er eksisterende, mener AEC ikke at rapporten  oplyser hvorvidt PAD kvinder oplever diskrimination på arbejdsmarkedet, da PAD kvinder  hører til begge test grupper og kan opleve diskrimination fra andre minoritetsgrupper.4

Det er velkendt at personer med mørk hudfarve som bor længere væk fra ækvator, typisk  lider af lavt D-vitamin. Vitamin D mangel kan føre til mange sundhedsproblemer i bl.a.  graviditeten og med immunforsvaret. Andre lande såsom USA og Storbritannien har indført  tiltag, for at bekæmpe denne problemstilling.5 I Danmark, er der ingen undersøgelser eller  forskning foretaget, om Vitamin-D mangel blandt PADs. Den eneste forskning der er blevet  lavet på minoritetskvinder, var hos DTU, hvor det blev undersøgt hvorvidt man kunne  bekæmpe vitamin D mangel, ved at berige bestemte madvarer med vitaminet.  Undersøgelsen valgte kun, at bruge kvinder fra Pakistan. Dette er på trods af, at mange  personer af afrikanske herkomst har oplyst (til AEC), at der går lang tid med klager om  træthed og uforklarlige smerter i kroppen, før en læge drøfter deres Vitamin-D indtag med  dem.6

Ved at ratificere CERD34 ind i dansk lovgivning, samt foretage de nødvendige handlinger  foreslået i CERD34, viser den danske regering at Danmark anerkender denne gruppe som  ligeværdige medmennesker.

2

https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/landsdaekkende/statistikker/hadforbrydelser/hadforbrydelser-2018.pdf?la=da&hash=608C590CA79DD70E2054F7C00DDF9AF5778229C6

3 https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/offerrapport_2005-2018.pdf

4

https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/malte_dahl_forskning.pdf

5

See Nice Guidelines used in UK – https://www.nice.org.uk/guidance/ph56

6

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B5C19EEC6-FBFB-4DFF-BAA4-6F53D1F3C9BE%7D

Pressemeddelelse 4

Der er ikke noget ønske om at ændre Danmark og danske værdier. Blot et ønske fra vores  side om at være anerkendt, inkluderet og repræsenteret i Danmarks statistikker,  undersøgelser, forskning, mv.

Hvis du vil drøfte ovennævnte med AEC, er du velkommen til at kontakte os via e-mail:  kontakt.aec.dk@gmail.com

DIHR Afrodansker report 2017

Afro-danskere oplever diskrimination i hverdagens Danmark

Please read the first report on Afro-dansker in Denmarks history. There has never been a focus on People of African Descent in Denmark as a group and still very little is any has been done regarding the institutional bodies to address the particular for of racism People of African Descent face. Although AEC feels this report is lacking on all levels, we are happy to see a beginning within our institutions and land of a discussion which is badly needed. Please read the Afro-dansker report and read our follow up analysis right after.

Afro-dansker report:  https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/afrodanskere_web.pdf 

AEC Summary Analysis:  http://www.aec-cph.dk/SADR.pdf 

Hell No To African Slavery Demonstration

 

libya-slavery

Please join us Sunday 26th 2017 at the Libyan Embassy in Copenhagen Denmark to protest against the enslavement of African people and other crimes against humanity taking place in Libya.  We are also protesting the systemic silencing of crimes which have been ongoing for years in the region which have culminated into what we see today. Some of the crimes are human trafficking, organ theft, rape, forced prostitution and many other crimes. For further information please click the link below.

https://www.facebook.com/events/297007914145118/

 

Intersectional discrimination

Black Women are at the very center of People of African Descent’s homes and communities. Black Women are often put last in being recognized within the structures of society in Denmark and we at AEC advocate for the implementation of laws and the legal language on intersectional discrimination *multiple discrimination* within Denmark which do not exist currently. Such legal definitions and language on intersectional discrimination are important, not just for the empowerment and protection of the rights of Black Women, but also for groups under represented in society. Intersectional discrimination effects the Black Queer communities, Black people of different ethnicity,  gender, nationality, sexuality, economic status etc. and many others regardless of background. Although intersectional discrimination is not limited to PAD, we feel it is important do to how we are effected most often, that we create space where this focus can also be understood through the lens of People of African Descent in Denmark as we are effected intersecting with the discrimination we face in connection with the perception of race often.

Hadforbrydelser

Værd at vide om Hadforbrydelser:
Hadforbrydelser er en alvorlig kriminalitetsform, som politiet er særlig opmærksom på at forebygge og bekæmpe. Det handler om at skabe sikkerhed og tryghed for nogle grupper af borgere, som er særligt udsatte i kraft af deres race, tro eller seksuelle orientering.
Hvad er en hadforbrydelse?
En hadforbrydelse er et strafbart forhold, der er motiveret af had til personer, som gerningsmanden eller gruppen af gerningsmænd oplever som anderledes på grund af disse personers etnicitet, religion, tro eller seksuelle orientering.

Continue reading

Diskrimineret af myndighederne

AfroScandinavian-Flag

Diskrimineret af myndighederne

Demand Catalog by People of African Descent and Black Europeans

Chapter I: Introduction & Core Demands

1. Recognition as a Group affected by Racism

People of African Descent and Black Europeans are one of the largest minorities in Europe and highlighted as being particularly vulnerable to racism across the European Union. Estimates from the United States Congress suggest that approximately 7,000,000 to 10,000,000 individuals of African Descent currently live in Europe, building on a long history in these countries.

head-11

People of African Descent and Black Europeans (PAD & BE) across Europe face a specific form of racism, which severely inhibits their full enjoyment of human rights. We demand a recognition of the situation of PAD & BE in accordance with:

CERD’s General Recommendation No 34 on People of African Descent
the findings of the UN Commission for Human Right’s Working Group for People of African Descent (E/CN.4/2003/WG.20/WP.3)
ENAR’s findings on Black Europeans and People of African Descent in Europe (2012).
We further demand that PAD & BE be recognized as affected by a specific form of racism across the European Union. Such recognition is the necessary basis for all legal and policy attempts to reduce the effects of racial discrimination against PAD & BE across Europe.

http://www.aec-denmark.dk/Demand-Catalog-PAD-BE_full-length.pdf   

Continue reading

UN CERD Concluding observations on Denmark!

Regarding the UN CERD Concluding observations on Denmark, Afro Empowerment Center is very pleased with the recommendations. As it stands in Denmark without such implementations combating racism against People of African Descent (PAD) is futile. Currently if you migrate into Denmark, are born in Denmark from parents who are nationals of western nations but are also PAD, the data will only show your nationality and not ethnicity or “perceived race” thus, data will go hidden and tracking Anti Black Racism /Afrophobia is mute. Further more, in 2016 we can no longer assume all nationals from the African continent who migrate to Denmark fall under the classification of PAD, thus making hate crimes against PAD and others difficult to track and learn from.

European Network Against Racism (ENAR) published a shadow report on Afrophobia in Europe. The report’s focus is racism and discrimination experienced by people of African descent and Black Europeans. The report discusses the most significant issues faced by Black people in many areas of their lives such as education, health, housing, employment, criminal justice and public life.

1532120_1415937842016583_5658005338376917010_n

Continue reading

Black Lives Matter Demonstration – American Embassy -Copenhagen, Denmark 2016

Julian Murhula – Chairman of ACODA RDC gives an inspiring speech in front of the US Embassy in Denmark. His speech outlines similarities between the struggle of African Americans and Congolese, the structures behind them, and points out how Denmark is not immune to the same policies within a triangular trade and political alliance.

PADK Survey (December 2015) released- 2016

Afro Danskere og Afrikanere vil ikke længere kaldes…….

90% af de adspurgte i ny undersøgelse ønsker ikke at blive kaldt “N-ord”. Langt størsteparten af de adspurgte foretrak i stedet Afrikaner eller Afro Dansker.

Continue reading